Pomiar koryta rzeki

Pomiar geodezyjny i wykonanie przekrojów poprzecznych rzeki Główna.