Usługi geodezyjne

  • mapy do celów projektowych i prawnych,

  • inwentaryzacje powykonawcze (budynków, budowli, urządzeń podziemnych i innych),

  • podziały nieruchomości (budowlanych, rolnych, zniesienia współwłasności),

  • rozgraniczenia,

  • wznowienia granic, odszukanie znaków granicznych,

  • geodezyjna obsługa inwestycji (przemysłowych, drogowych, rolnych),

  • tyczenie budynków, budowli i innych

  • modernizacja ewidencji gruntów i budynków,

  • niwelacje,

  • inne (pomiary suwnic, pionowości)  tel./fax 61 8234 296,    kom. 604 644 643,     bieganski@geomapy.eu

Podstrony (1): Firma